Odraz


U odrazu našeg iskustva pronalazimo dragocjene lekcije, jer svaki odraz nosi u sebi priliku za učenje i rast.

admin