Linux tips


“”

Za login screen na extended display

Najprije podesiti monitore i onda utipkati:
sudo cp ~/.config/monitors.xml /var/lib/gdm3/.config

Za instalirati MS fontove

sudo apt install ttf-mscorefonts-installer
Za calibri, calibri bold i calibri light link - Preuzeti, raspakirati, a zatim otvoriti dvoklikom i odabrati install za svaki pojedinačno.

Za instalirati mrežni printer

sudo apt-get install python3-smbc
sudo apt-get install smbclient
U verziji 20.04 treba enable smb 1.0 (i u Windows features)
sudo nano /etc/samba/smb.conf
i onda pod global opcije staviti:
client min protocol = NT1

Za MOUNTATI diskove (treba dodati samba usera da bi radio kao share)

sudo gedit /etc/fstab UUID=546EBF506EBF2A1E /home/dejan/Diskovi ntfs-3g uid=dejan,gid=users 0 0
ili
UUID=d0fe5de6-6957-46ae-916b-7895ef5e2da6 /home/dejan/Diskovi ext4 rw,suid,dev,exec,auto,user,async 0 0

Da satovi na dual bootu budu isti

timedatectl set-local-rtc